Öğretim Programları

İktisat Türkçe Programı

Küçült Yazı Tipi Büyüt
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT BÖLÜMÜ YENİ KATALOG TÜRKÇE
BÖLÜM KODU : 0102
PROGRAM KODU:
01.Yarıyıl Dersleri               02.Yarıyıl Dersleri            
Ders Kodu Ders Adı     TE PR KR AKTS   Ders Kodu   Ders Adı     TE PR KR AKTS
IKT101 İktisada Giriş I 3 0 3 5 IKT102 İktisada Giriş II 3 0 3 5
IKT111 İktisatçılar İçin  Matematik I 3 0 3 5 IKT112 İktisatçılar İçin  Matematik II 3 0 3 5
IKT113 Bilgisayar I 1 2 2 3 IKT114 Bilgisayar II 2 2 3 3
ISL111 İşletme Bilimine Giriş 3 0 3 4 EKN126 Sosyoloji 3 0 3 4
ISL105 Genel Muhasebe  3 0 3 5 ISL104 Envanter-Bilanço 3 0 3 5
KAM101 Hukukun Temel Kavramları 3 0 3 4 KAM116 Anayasa Hukuku 3 0 3 4
TUR181 Türk Dili  I 2 0 2 2 TUR182 Türk Dili  II 2 0 2 2
YDL183 Yabancı Dil  I 2 0 2 2 YDL184 Yabancı Dil  II 2 0 2 2
20 2 21 30 KRY900 Kariyer Planlama 1 0 0 0
22 2 22 30
03.Yarıyıl dersleri               04.Yarıyıl dersleri            
Ders Kodu Ders Adı     TE PR KR AKTS   Ders Kodu   Ders Adı     TE PR KR AKTS
IKT201 Mikro İktisat I 3 0 3 6 IKT202 Mikro İktisat II 3 0 3 6
EKN207 İstatistik I 3 0 3 5 EKN208 İstatistik II 3 0 3 5
IKT209 İktisat Tarihi  3 0 3 4 IKT206 Makro İktisat II 3 0 3 6
IKT207 Makro İktisat I 3 0 3 6 IKT208 İktisadi Düşünce Tarihi 3 0 3 4
AIT281 Atatürk İ.İ.Tarihi  I 2 0 2 2 AIT282 Atatürk İ.İ.Tarihi  II 2 0 2 2
Seçmeli Ders 3 0 3 4 Seçmeli Ders 3 0 3 4
Alan Dışı Seçmeli Ders(***) 2 0 2 3 Alan Dışı Seçmeli Ders (***) 2 0 2 3
19 0 19 30 19 0 19 30
Seçmeli Dersler  Seçmeli Dersler 
IKT217 Çevre ve Doğal Kay.Ekonomisi 3 0 3 4 IKT228 Kapalı Ekonomilerde Makro İktisat 3 0 3 4
EKN229 İktisatçılar için İngilizce  3 0 3 4 IKT222 Enerji Ekonomisi 3 0 3 4
KAM203 Borçlar Hukuku 3 0 3 4 EKN232 Türk İktisat Tarihi 3 0 3 4
ISL219 Maliyet Muhasebesi 3 0 3 4 KAM206 İdare Hukuku 3 0 3 4
Diğer Bölümler için Serbest Seçmeli Dersler Diğer Bölümler için Serbest Seçmeli Dersler
IKT901 İktisatın İlkeleri 2 0 2 3 IKT901 İktisatın İlkeleri 2 0 2 3
IKT902 Ekonomik Entegrasyon ve AB 2 0 2 3 IKT902 Ekonomik Entegrasyon ve AB 2 0 2 3
IKT903 Türkiye'de Ekonomik Gelişmeler 2 0 2 3 IKT903 Türkiye'de Ekonomik Gelişmeler 2 0 2 3
IKT904 Türkiye İktisat Tarihi 2 0 2 3 IKT904 Türkiye İktisat Tarihi 2 0 2 3
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT BÖLÜMÜ YENİ KATALOG TÜRKÇE
BÖLÜM KODU : 0102
PROGRAM KODU:               06.Yarıyıl Dersleri            
Ders Kodu   Ders Adı     TE PR KR AKTS   Ders Kodu   Ders Adı     TE PR KR AKTS
EKN301 Ekonometri I 3 0 3 6 EKN302 Ekonometri II 3 0 3 6
IKT307 Uluslararası İktisat Teorisi 3 0 3 6 IKT308 Uluslararası İktisat Politikası 3 0 3 6
MLY311 Kamu Maliyesi 3 0 3 5 IKT338 Araştırma Yöntem ve Teknikleri        3 0 3 5
Seçmeli Ders  3 0 3 5 Seçmeli Ders  3 0 3 5
Seçmeli Ders  3 0 3 5 Seçmeli Ders  3 0 3 5
Alan Dışı Seçmeli Ders (***) 2 0 2 3 SSD000 Sosyal Seçmeli Ders 1 2 2 3
17 0 17 30 17 0 17 30
Seçmeli Dersler Seçmeli Dersler
IKT317 Politik İktisat 3 0 3 5 IKT324 Oyun Teorisi 3 0 3 5
IKT323 Açık Ekonomilerde Makro İktisat 3 0 3 5 IKT328 Teknoloji ve Yenilik İktisadı 3 0 3 5
IKT337 İktisat Politikası 3 0 3 5 IKT336 Dünya Ekonomisi 3 0 3 5
IKT339 Matematiksel İktisat I 3 0 3 5 IKT340 Matematiksel İktisat II 3 0 3 5
MLY317 Türk Vergi Sistemi 3 0 3 5 MLY322 Maliye Politikası 3 0 3 5
ISL345 Ticaret Hukuku 3 0 3 5 ISL316 Kıymetli Evrak Hukuku 3 0 3 5
Sosyal Seçmeli Dersler
SSP900 Sosyal Sorumuluk Projesi 1 2 2 3
GNC900 Gönüllülük Çalışmaları 1 2 2 3
Diğer Bölümler için Serbest Seçmeli Dersler Diğer Bölümler için Serbest Seçmeli Dersler
IKT901 İktisatın İlkeleri 2 0 2 3 IKT901 İktisatın İlkeleri 2 0 2 3
IKT902 Ekonomik Entegrasyon ve AB 2 0 2 3 IKT902 Ekonomik Entegrasyon ve AB 2 0 2 3
IKT903 Türkiye'de Ekonomik Gelişmeler 2 0 2 3 IKT903 Türkiye'de Ekonomik Gelişmeler 2 0 2 3
IKT904 Türkiye İktisat Tarihi 2 0 2 3 IKT904 Türkiye İktisat Tarihi 2 0 2 3
07.Yarıyıl dersleri               08.Yarıyıl dersleri            
Ders Kodu   Ders Adı     TE PR KR AKTS   Ders Kodu   Ders Adı     TE PR KR AKTS
IKT401 Para Teorisi 3 0 3 5   IKT402 Para Politikası   3 0 3 5
IKT403 Büyüme Teorileri 3 0 3 5 IKT404 Kalkınma İktisadı 3 0 3 5
CLS413 Çalışma Ekonomisi 3 0 3 5 IKT406 Türkiye Ekonomisi 3 0 3 5
Seçmeli Ders  3 0 3 5 IKT498 Diploma Çalışması ** 0 6 2 5
Seçmeli Ders  3 0 3 5 Seçmeli Ders  3 0 3 5
Seçmeli Ders  3 0 3 5 Seçmeli Ders  3 0 3 5
18 0 18 30 15 6 17 30
IKT497* Diploma Çalışması 0 6 2 5
Seçmeli Dersler Seçmeli Dersler
IKT407 Sanayi İktisadı 3 0 3 5 IKT410 Finansal Piyasalar 3 0 3 5
IKT411 Uygulamalı İktisat 3 0 3 5 EKN412 Zaman Serileri Analizi 3 0 3 5
IKT417 Bölgesel İktisat 3 0 3 5 IKT440 Gelir Dağılımı Politikaları 3 0 3 5
IKT419 Tarım Ekonomisi 3 0 3 5 IKT428 Uluslararası Finans 3 0 3 5
IKT453 Ulusal İnovasyon Sistemleri   3 0 3 5 IKT458 Avrupa Birliği ve Türkiye 3 0 3 5
IKT455 Ekonomik Entegrasyon 3 0 3 5 IKT460 Regülasyon Ekonomisi 3 0 3 5
IKT439 Uluslararası Politik Ekonomi 3 0 3 5 EKN434 Davranışsal İktisat 3 0 3 5
IKT443 Bankacılık ve Sigortacılık 3 0 3 5 IKT466 Mikro Ekonometri 3 0 3 5
IKT457 Çağdaş İktisadi Sistemler 3 0 3 5 ISL444 Girişimcilik 3 0 3 5
ISL421 Mali Tablolar Analizi 3 0 3 5 MLY418 Kamu Ekonomisi 3 0 3 5


(**) Bu ders İKT498 ile eşdeğerdir,  9.ve daha üst yarıyıldan itibaren mezun durumundan olan öğrenciler Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile bu dersi alabilirler. - IKT498 ile eşdeğerdir, 5.yarıyıl ve 9.ve daha üst yarıyıldan itibaren mezun durumunda olan öğrenciler Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile bu dersi alabilirler. 

(***)Bu ders İKT497 ile eşdeğerdir,  8.ve daha üst yarıyıldan itibaren mezun durumunda olan öğrenciler Fakülte Yönetim Kurulu Kararrı ile bu dersi alabilirler. - IKT497 ile eşdeğerdir, 5.yarıyıl ve 8.ve daha üst yarıyıldan itibaren mezun durumunda olan öğrenciler Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile bu dersi alabilirler.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin