Öğretim Programları

İktisat - 2102 - Normal Öğretim Programı Dersleri Program Kodu: 2102

Küçült Yazı Tipi Büyüt
İktisat - 2102 - Normal Öğretim Programı Dersleri Program Kodu: 2102

Sınıf 1
1. Dönem
Dersin
Kodu
Dersin Adı TE PR KR AKTS
AIT181 Atatürk İ.İ.Tarihi I 2 0 2 2
IKT101 İktisada Giriş I 3 0 3 5
IKT121 Mathematics for Economists I 3 0 3 5
IKT183 Computer I 1 2 2 3
ISL105 Genel Muhasebe 3 0 3 5
ISL111 İşletme Bilimine Giriş 3 0 3 3
KAM101 Hukukun Temel Kavramları 3 0 3 3
TUR181 Türk Dili I 2 0 2 2
YDL183 Yabancı Dil I 2 0 2 2
22 2 23 30
2. Dönem
Dersin
Kodu
Dersin Adı TE PR KR AKTS
AIT182 Atatürk İ.İ.Tarihi II 2 0 2 2
IKT102 İktisada Giriş II 3 0 3 5
IKT122 Mathematics for Economists II 3 0 3 5
IKT184 Computer II 2 2 3 3
IKT188 Sociology of Economics 3 0 3 4
ISL104 Envanter-Bilanço 3 0 3 4
KAM116 Anayasa Hukuku 3 0 3 3
TUR182 Türk Dili II 2 0 2 2
YDL184 Yabancı Dil II 2 0 2 2
23 2 24 30
Sınıf 2
3. Dönem
Dersin
Kodu
Dersin Adı TE PR KR AKTS
EKN207 İstatistik I 3 0 3 4
IKT207 Makro İktisat I 3 0 3 5
IKT209 İktisat Tarihi 3 0 3 4
IKT219 Microeconomics I 3 0 3 6
IKT285 English for Economists I 3 0 3 4
- Seçmeli Ders 3 0 3 4
- Alan Dışı Seçmeli Ders 2 0 2 3
20 0 20 30
Seçmeli Dersler
IKT217 Çevre ve Doğal Kay.Ekonomisi 3 0 3 4
IKT221 Environmental Economics 3 0 3 4
ISL219 Maliyet Muhasebesi 3 0 3 4
KAM203 Borçlar Hukuku 3 0 3 4
4. Dönem
Dersin
Kodu
Dersin Adı TE PR KR AKTS
EKN208 İstatistik II 3 0 3 4
IKT206 Makro İktisat II 3 0 3 5
IKT208 İktisadi Düşünce Tarihi 3 0 3 4
IKT220 Microeconomics II 3 0 3 6
IKT286 English for Economists II 3 0 3 4
- Seçmeli Ders 3 0 3 4
- Alan Dışı Seçmeli Ders 2 0 2 3
20 0 20 30
Seçmeli Dersler
IKT220 Türk İktisat Tarihi 3 0 3 4
IKT222 Enerji Ekonomisi 3 0 3 4
IKT224 Energy Economics 3 0 3 4
ISL236 Yönetim ve Organizasyon 3 0 3 4
KAM206 İdare Hukuku 3 0 3 4
Sınıf 3
5. Dönem
Dersin
Kodu
Dersin Adı TE PR KR AKTS
EKN309 Econometrics I 3 0 3 6
IKT307 Uluslararası İktisat Teorisi 3 0 3 6
MLY311 Kamu Maliyesi 3 0 3 5
- Seçmeli Ders(?) 3 0 3 5
- Seçmeli Ders 3 0 3 5
- Alan Dışı Seçmeli Ders 2 0 2 3
17 0 17 30
Seçmeli Dersler
IKT313 Mathematical Economics I 3 0 3 5
IKT317 Politik İktisat 3 0 3 5
IKT325 Political Economy 3 0 3 5
IKT337 İktisat Politikası 3 0 3 5
ISL313 İşletme Finansı 3 0 3 5
ISL345 Ticaret Hukuku 3 0 3 5
MLY317 Türk Vergi Sistemi 3 0 3 5
6. Dönem
Dersin
Kodu
Dersin Adı TE PR KR AKTS
EKN310 Econometrics II 3 0 3 6
IKT308 Uluslararası İktisat Politikası 3 0 3 6
IKT338 Araştırma Yöntem ve Teknikleri 3 0 3 5
- Seçmeli Ders(?) 3 0 3 5
- Seçmeli Ders 3 0 3 5
- Alan Dışı Seçmeli Ders 1 2 2 3
16 2 17 30
Seçmeli Dersler
IKT314 Mathematical Economics II 3 0 3 5
IKT328 Teknoloji ve Yenilik İktisadı 3 0 3 5
IKT332 Economics of Technology 3 0 3 5
IKT336 Dünya Ekonomisi 3 0 3 5
ISL316 Kıymetli Evrak Hukuku 3 0 3 5
MLY322 Maliye Politikası 3 0 3 5
Sınıf 4
7. Dönem
Dersin
Kodu
Dersin Adı TE PR KR AKTS
CLS415 Labor Economics 3 0 3 5
IKT401 Para Teorisi 3 0 3 5
IKT403 Büyüme Teorileri 3 0 3 5
- Seçmeli Ders(*) 3 0 3 5
- Seçmeli Ders 3 0 3 5
- Seçmeli Ders 3 0 3 5
18 0 18 30
IKT497 Diploma Çalışması (**) 0 6 2 5
Seçmeli Dersler
IKT407 Sanayi İktisadı 3 0 3 5
IKT417 Bölgesel İktisat 3 0 3 5
IKT419 Tarım Ekonomisi 3 0 3 5
IKT421 Applied Economics 3 0 3 5
IKT423 Industrial Organization 3 0 3 5
IKT439 Uluslararası Politik Ekonomi 3 0 3 5
IKT443 Bankacılık ve Sigortacılık 3 0 3 5
IKT455 Ekonomik Entegrasyon 3 0 3 5
IKT457 Çağdaş İktisadi Sistemler 3 0 3 5
ISL421 Mali Tablolar Analizi 3 0 3 5
MLY415 Devlet Borçlanması 3 0 3 5
8. Dönem
Dersin
Kodu
Dersin Adı TE PR KR AKTS
IKT402 Para Politikası 3 0 3 5
IKT404 Kalkınma İktisadı 3 0 3 5
IKT406 Türkiye Ekonomisi 3 0 3 5
- Seçmeli Ders 3 0 3 5
- Seçmeli Ders 3 0 3 5
IKT498 Diploma Çalışması (***) 0 6 2 5
15 6 17 30
Seçmeli Dersler
EKN412 Zaman Serileri Analizi 3 0 3 5
EKN414 Time Series Analysis 3 0 3 5
IKT410 Finansal Piyasalar 3 0 3 5
IKT428 Uluslararası Finans 3 0 3 5
IKT430 Financial Markets 3 0 3 5
IKT434 European Union and Turkey 3 0 3 5
IKT458 Avrupa Birliği ve Türkiye 3 0 3 5
IKT460 Regülasyon Ekonomisi 3 0 3 5
IKT462 Ortadoğu Ekonomileri 3 0 3 5
IKT466 Mikro Ekonometri 3 0 3 5
ISL444 Girişimcilik 3 0 3 5
ISL446 Banka ve Sigorta Muhasebesi 3 0 3 5
MLY418 Kamu Ekonomisi 3 0 3 5

(*): Bu ders İngilizce açılan seçimlik dersler arasından kodlanmalıdır. 

(**) Bu ders İKT498 ile eşdeğerdir, ancak 9.ve daha üst yarıyıl öğrencileri tarafından alınabilir.

(***) Bu ders İKT497 ile eşdeğerdir, ancak 8.ve daha üst yarıyıl öğrencileri tarafından alınabilir.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin