7/24 Kütüphane
Akademik Takvim
Uluslararası Öğrenci
Öğrenci Bilgi Sistemi
Farabi Koord.
Erasmus Koord.
Öğrenci E-Posta
Öğrenci Bilgi Paketi
İktisat Bölümünün amacı, öğrencilerini sağlam bir teorik altyapı ile donatarak onlara güncel ekonomik olguları anlama, ekonomik sorunları kavrama ve çözüm yollarını arama ve bulma yeteneği kazandırmaktır. Bu amaca yönelik olarak, bölüm dersleri iktisat teorisi, iktisat politikası, iktisat tarihi ve uluslararası iktisat ana bilim dallarında yoğunlaştırılmıştır. Bununla birlikte öğrencilere analiz yeteneğinin kazandırılması için istatistik, ekonometri ve matematiksel iktisat dersleri de programa dahil edilmiştir.

Bölümümüz eğitim-öğretim hizmetlerini 3 Profesör,  1 Doçent, 9 Doktor Öğretim Üyesi ve 8 Araştırma Görevlisi ile yürütmektedir. 

Bölümümüzde ikili eğitim verilmektedir. 2004-2005 Eğitim Öğretim yılından itibaren Normal Öğretim Programına yeni kayıt olan öğrencilerimiz 1 yıl süre ile İngilizce yabancı dil hazırlık  eğitimine tabi tutulmaktadır. Bu programda eğitim gören öğrencilere katalogdaki derslerin %30`u İngilizce dilinde verilmektedir. II. Öğretimde ise dersler Türkçedir.
Bölümümüzde 2001 yılından beri yüksek lisans ve 2009 yılından beri Doktora Programı bulunmaktadır. 
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin