BÖLÜMÜMÜZ HAKKINDA

Küçült Yazı Tipi Büyüt
İktisat Bölümü Hakkında

İktisat bölümünün amacı, öğrencilerini sağlam bir teorik altyapı ile donatarak güncel ekonomik olayları ve olguları anlama, ekonomik sorunları kavrama ve bunlara çözüm yolları arama ve bulma yeteneği kazandırmaktır. Bu amaca yönelik olarak iktisat teorisi, iktisat politikası, iktisat tarihi ve uluslararası iktisat ana bilim dallarıyla ilgili dersler lisans ve lisansüstü düzeyde verilmektedir. Bunun yanında, öğrencilere analiz yeteneğinin kazandırılması için istatistik, ekonometri ve matematiksel iktisat gibi dersler de program kataloglarında yer almaktadır.

BBölümümüz, 2021-2022 eğitim-öğretim döneminden itibaren İngilizce ve Türkçe şeklinde iki program olarak eğitim-öğretime devam etmektedir. İngilizce programda öğrenciler ilk yıl İngilizce yabancı dil hazırlık eğitimine tabi olmakta, sonraki yıllarda dersleri İngilizce olarak almaktadır. Türkçe programda derslerin tamamı Türkçe olarak verilmektedir.

Bölümümüzde 2001 yılından beri tezli yüksek lisans ve 2009 yılından beri doktora programı yer almaktadır. Bunun yanında, yine bölümümüzde yer alan "uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programı"nda, uzaktan eğitim yoluyla yüksek lisans yapma imkanı da bulunmaktadır.


Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Hamza ÇEŞTEPE
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin