Öğretim Programları

İktisat - 202 - İkinci Öğretim Programı Dersleri Program Kodu: 0202

Küçült Yazı Tipi Büyüt
İktisat - 202 - İkinci Öğretim Programı Dersleri Program Kodu: 0202

Sınıf 1
1. Dönem
Dersin
Kodu
Dersin Adı TE PR KR AKTS
IKT101 İktisada Giriş I 3 0 3 0
IKT111 İktisatçılar İçin Matematik I 3 0 3 0
IKT113 Bilgisayar I 1 2 2 0
ISL109 Genel Muhasebe 4 0 4 0
ISL111 İşletme Bilimine Giriş 3 0 3 0
KAM101 Hukukun Temel Kav. 3 0 3 0
17 2 18 0
AIT181 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 0
TUR181 Türk Dili I 2 0 2 0
YDL183 Yabancı Dil I 2 0 2 0
İntibak Dersleri
TBT181 Temel Bilg.Tek.Kul. (İntibak) 3 0 3 0
2. Dönem
Dersin
Kodu
Dersin Adı TE PR KR AKTS
IKT102 İktisada Giriş II 3 0 3 0
IKT112 İktisatçılar için Matematik II 3 0 3 0
IKT114 Bilgisayar II 2 2 3 0
IKT186 İktisat Sosyolojisi 3 0 3 0
ISL104 Envanter-Bilanço 3 0 3 0
KAM116 Anayasa Hukuku 3 0 3 0
17 2 18 0
AIT182 Atatürk İlke ve İnk. Tarihi II 2 0 2 0
TUR182 Türk Dili II 2 0 2 0
YDL184 Yabancı Dil II 2 0 2 0
İntibak Dersleri
ISL102 İşletme Bilimi II 3 0 3 0
TBT182 Temel Bil. Bil. [İnt.] 2 2 3 0
Sınıf 2
3. Dönem
Dersin
Kodu
Dersin Adı TE PR KR AKTS
- Seçmeli Ders 3 0 3 0
IKT201 Mikro İktisat I 3 0 3 0
IKT203 İstatistik I 3 0 3 0
IKT205 İktisat Tarihi 3 0 3 0
IKT207 Makro İktisat I 3 0 3 0
15 0 15 0
Seçmeli Dersler
IKT217 Çevre ve Doğal Kaynaklar Ek. 3 0 3 0
İSL219 Maliyet Muhasebesi 3 0 3 0
KAM203 Borçlar Hukuku 3 0 3 0
4. Dönem
Dersin
Kodu
Dersin Adı TE PR KR AKTS
- Seçmeli Ders 3 0 3 0
IKT202 Mikro İktisat II 3 0 3 0
IKT204 İstatistik II 3 0 3 0
IKT206 Makro İktisat II 3 0 3 0
IKT208 İktisadi Düşünce Tarihi 3 0 3 0
15 0 15 0
Seçmeli Dersler
IKT220 Türk İktisat Tarihi 3 0 3 0
ISL236 Yönetim ve Organizasyon 3 0 3 0
KAM206 İdare Hukuku 3 0 3 0
İntibak Dersleri
IKT212 Çalışma Ekonomisi 3 0 3 0
IKT218 Araştırma Yöntem ve Teknikleri 3 0 3 0
Sınıf 3
5. Dönem
Dersin
Kodu
Dersin Adı TE PR KR AKTS
-- Seçmeli Ders (1) 3 0 3 0
-- Seçmeli Ders (2) 3 0 3 0
IKT303 Ekonometri I 3 0 3 0
IKT307 Uluslararası İktisat Teorisi   3 0 3 0
IKT337 İktisat Politikası 3 0 3 0
MLY311 Maliye Teorisi 3 0 3 0
18 0 18 0
Seçmeli Dersler
IKT317 Politik İktisat 3 0 3 0
ISL339 Pazarlama 3 0 3 0
KAM305 Ticaret Hukuku 3 0 3 0
MLY313 Kamu Bütçesi 3 0 3 0
6. Dönem
Dersin
Kodu
Dersin Adı TE PR KR AKTS
-- Seçmeli Ders (1) 3 0 3 0
-- Seçmeli Ders (2) 3 0 3 0
IKT304 Ekonometri II 3 0 3 0
IKT308 Uluslararası İktisat Politikası 3 0 3 0
IKT338 Araştırma Yöntem ve Teknikleri 3 0 3 0
MLY314 Maliye Politikası 3 0 3 0
18 0 18 0
Seçmeli Dersler
IKT328 Teknoloji ve Yenilik İktisadı 3 0 3 0
IKT332 Dünya Ekonomisi 3 0 3 0
ISL318 Kıymetli Evrak Hukuku 3 0 3 0
ISL340 İşletme Finansı 3 0 3 0
MLY316 Türk Vergi Sistemi 3 0 3 0
Sınıf 4
7. Dönem
Dersin
Kodu
Dersin Adı TE PR KR AKTS
IKT401 Para Teorisi 3 0 3 0
IKT403 Büyüme Teorileri 3 0 3 0
IKT429 Çalışma Ekonomisi 3 0 3 0
IKT455 Ekonomik Entegrasyon 3 0 3 0
-- Seçmeli Ders (1) 3 0 3 0
-- Seçmeli Ders (2) 3 0 3 0
18 0 18 0
IKT497 Diploma Çalışması 0 6 2 0
Seçmeli Dersler
IKT407 Sanayi İktisadı 3 0 3 0
IKT411 Uygulamalı İktisat 3 0 3 0
IKT417 Bölgesel İktisat 3 0 3 0
IKT419 Tarım Ekonomisi 3 0 3 0
IKT439 Uluslararası Politik Ekonomi 3 0 3 0
IKT443 Bankacılık ve Sigortacılık 3 0 3 0
IKT457 Çağdaş İktisadi Sistemler 3 0 3 0
IKT459 Dünya Ekonomisi 3 0 3 0
MLY415 Devlet Borçlanması 3 0 3 0
MLY451 Kamu Tercihi ve Anayasal İktisat 3 0 3 0
8. Dönem
Dersin
Kodu
Dersin Adı TE PR KR AKTS
-- Seçmeli Ders (1) 3 0 3 0
-- Seçmeli Ders (2) 3 0 3 0
IKT402 Para Politikası 3 0 3 0
IKT404 Kalkınma İktisadı 3 0 3 0
IKT406 Türkiye Ekonomisi 3 0 3 0
IKT498 Diploma Çalışması 0 6 2 0
15 6 17 0
Seçmeli Dersler
IKT410 Finansal Piyasalar 3 0 3 0
IKT412 Zaman Serileri Analizi 3 0 3 0
IKT420 Türkiye'de Kalkınma Politikaları 3 0 3 0
IKT428 Uluslararası Finans 3 0 3 0
IKT458 Avrupa Birliği ve Türkiye 3 0 3 0
IKT460 Regülasyon Ekonomisi 3 0 3 0
IKT462 Ortadoğu Ekonomileri 3 0 3 0
ISL444 Girişimcilik 3 0 3 0
ISL446 Banka ve Sigorta Muhasebesi 3 0 3 0
MLY418 Kamu Ekonomisi 3 0 3 0
 
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin